ana içeriğe

Şirket

Almanya'nın en büyük su temini ve atık su drenaj şirketi olarak, başkente sadece en iyi içme suyunu sağlamak ve atık suyu arıtmakla kalmıyor, aynı zamanda su döngüsünün ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yönetimine de büyük önem veriyoruz.