ana içeriğe

Kilit Performans Göstergeleri

Berliner Wasserbetriebe sadece suyun temiz olmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda iş uygulamalarının şeffaf olmasını da sağlıyor: Burada yıllık Bilanço ve Gelir Tablomuzdan en önemli rakamları sunuyoruz.

Ayrıca su temini ve drenaj için en önemli kilit performans göstergelerini de bulacaksınız. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa güncel iş raporlarımıza tıklamanızı öneririz.

Gelir tablosu

MİLYON EURO20222021202020192018
Satışlar1.304,61.224,61.182,01.174,11.151,9
Yapılmakta olan işlerdeki artış/azalış­1,0.­1,4.2,11,10,0
Aktifleştirilen kendi çalışmaları61,260,158,155,351,8
Diğer faaliyet gelirleri21,616,218,131,536,9
Genel performans1.386,41.299,51.260,31.262,01.240,6
Malzemelerin maliyeti(260.8)(257.7)(252.8)(246.6)(239.5)
Personel maliyetleri(360.5)(356.3)(347.8)(333.6)(321.2)
Amortismanlar(321.5)(312.5)(308.3)(304.8)(299.6)
Diğer faaliyet giderleri ve diğer vergiler(95.6)(94.8)(87.9)(100.4)(100.9)
Faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK)266,3278,2263,5276,6279,3
Finansal varlık ve yatırımlardan elde edilen gelir(48.8)(57.1)(44.6)(60.2)(75.3)
Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler­32,9.­20,8.­21,8.­20,5.­10,4.
Yıl için net gelir266,3200,3286,3195,9193,6


Bilanço

MİLYON EURO20222021202020192018
Duran varlıklar6.911,26.772,36.638,86.485,56.371,0
Dönen varlıklar1.040,51.049,61.090,5895,0910,8
Ön ödemeler ve tahakkuklar8,17,66,34,34,8
Tahakkuk eden ertelenmiş vergiler5,86,16,05,64,7
Varlıklar7.965,67.835,67.741,67.291,37.291,3
Özkaynaklar2.178,42.013,81.999,31.816,01.731,7
Karşılıklı edim yükümlülükleri olan hibeler için özel kalemler693,6692,8691,0689,7689,0
Karşılıklar330,7320,1425,7151,0210,0
Alacaklılar4.699,04.747,94.560,24.664,64.592,1
Ertelenmiş gelirler7,80,70,70,00,3
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri56,160,364,769,168,2
Yükümlülükler7.965,67.835,67.741,67.390,47.291,3


Su temini faaliyetleri

  20222021202020192018
Su İşleri99999
Su tesislerinin kapasitesi (1.000 m³ /gün)1.1001.0101.0009901.100
Su satışları(MM m³/yıl)216215223220223
Boru şebekesi(km)7.8337.8287.8277.8257.824
Bina bağlantıları(x1000)280279278277276


Drenaj işlemleri

  20222021202020192018
Sahip olunan/işletilen atık su arıtma tesisleri*5/65/65/65/65/6
Atık su arıtma (MM m³)248261258255252
Atık su kanalizasyonları4.4214.4204.4144.4114.406
Atık su kanalizasyonları(km)          
Kombine atık su kanalizasyonları(km)1.9281.9281.9281.9271.927
Yağmur suyu kanalizasyonları(km)3.3493.3523.3463.3383.329
Özel kanalizasyonlar(km)7070707070
Toplam kanalizasyon(km)9.7689.7709.7589.7469.733
Atık su pompalama istasyonları163163162163164
Basınçlı boru ağı1.1941.1901.1851.1821.183

 * kendi atık su arıtma tesislerinin yanı sıra Berliner Wasserbetriebe'nin işletme yönetimini üstlendiği bir atık su arıtma tesisi bulunmaktadır.