do głównej treści

Firma

Jako największa w Niemczech firma wodociągowo-kanalizacyjna nie tylko zaopatrujemy stolicę w najlepszą wodę pitną i oczyszczamy ścieki, ale również zwracamy baczną uwagę na zrównoważone pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym zarządzanie cyklem hydrologicznym.