do głównej treści

Wiedza na temat wody

Interesujące fakty na temat wszystkich aspektów wody i tego, co można zrobić, aby zachować życiodajne zasoby również dla przyszłych pokoleń.

Prawidłowe dozowanie środków do prania

Aby chronić środowisko, środki do prania należy prawidłowo dozować. Podajemy kilka wskazówek, o których należy pamiętać.

Czego nie należy wyrzucać do toalety

Wody używamy do gotowania, pod prysznicem, do podlewania kwiatów i, oczywiście, do picia. Odpady wyrzucane do WC powodują zniszczenia w kanalizacji i usterki w naszych oczyszczalniach ścieków. Dlatego do toalety nie należy wyrzucać odpadów stałych, resztek jedzenia, leków, pozostałości farb, rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Zanieczyszczenia, które dostały się do wody są trudne do usunięcia. Pomagaj chronić wodę!

 

Mikroplastiki

Kosmetyki, odzież lub opony samochodowe — wiele produktów codziennego użytku zawiera lub powoduje powstawanie mikroplastików i dlatego wpływa na środowisko. Berlińska woda pitna nie zawiera mikroplastików, chociaż w ściekach wykrywa się rosnącą ilość cząstek z mikroplastików. Dlatego należy wezwać każdego, aby unikał wprowadzania mikroplastików do ścieków. Temat ten wyjaśniamy na naszej stronie serwisowej.

Więcej na temat mikroplastików

CodeCheck

Dzięki tej aplikacji zawsze podczas zakupów masz obok siebie doradcę. Wystarczy zeskanować kod kreskowy produktu, aby poznać jego składniki oraz ewentualną zawartość mikroplastików. 

Unikanie substancji śladowych

Czy wiesz, że wodą w Berlinie zarządza się w cyklu? Działa to prawie naturalnie, kiedy uzdatniamy wodę gruntową bez dodatków chemicznych i rozprowadzamy ją w mieście naszymi rurami. Odbieramy ścieki i kanalizacją doprowadzamy je do oczyszczalni ścieków, a po oczyszczeniu zwracamy wodę naturze. Największe wyzwanie polega na odfiltrowywaniu zanieczyszczeń niewidocznych. Dzieje się tak, ponieważ ludzie pozostawiają po sobie — celowo lub przypadkowo — mikroskopijnie małe ślady, które można usunąć wyłącznie w złożonych procesach.