do głównej treści

Analizy wody

Jakość wody analizujemy w naszych specjalnych zarejestrowanych laboratoriach. Badają one wodę pitną, ścieki i osady z kanalizacji fizycznie, chemicznie, a także mikrobiologicznie. Dzięki zastosowaniu najnowszych technik analitycznych, oprócz naturalnych substancji zawartych w wodzie, mogą one bardzo dokładnie oznaczyć wszystkie rodzaje zanieczyszczeń, a także parametrów mikrobiologicznych. Umiejętności te wykorzystujemy również w badaniach.

Oferujemy również naszą wiedzę analityczną jako usługę dla firm, instytucji komunalnych, władz, ośrodków badawczych i klientów prywatnych.

Nasze usługi laboratoryjne w skrócie:

 • Doradzamy w kwestiach związanych z jakością wody i instalacjami wody pitnej. 
 • Badamy wodę pitną pod kątem obecności bakterii legionella.
 • Badamy studnie. 
 • Sprawdzamy prawdopodobieństwo korozji w instalacjach wody pitnej.
 • Badamy wody gruntowe i wody powierzchniowe.
 • Analizujemy ścieki i osady.
 • Oceniamy środki chemiczne i inne substancje.
 • Przeprowadzamy szacunki toksyczności.
 • Posiadamy specjalnie wyposażone pojazdy, które pobierają próbki z wód stojących i płynących, a także pompowane próbki z warstw wodonośnych lub ścieków.
 • Prowadzimy audyty zapewniania jakości.

Analiza ołowiu

Cała sieć wody pitnej w Berlinie jest wolna od rur ołowianych. Jednakże woda[SO1] może na kilku ostatnich metrach przed kranem przepływać przez stare rury ołowiane, na przykład w budynkach, które nie przeszły renowacji lub przeszły renowację częściową. Nasze analizy ołowiu wyjaśniają sytuację.

Nasze akredytowane laboratorium przeprowadza analizy próbek wody pod kątem zawartości ołowiu. Za analizę ołowiu pobieramy opłatę 14,28 euro (w tym 19% VAT).

Jeden raz bierzemy na siebie koszt analizy zawartości ołowiu w przypadku berlińskich gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez kobiety w ciąży lub dzieci do dwunastego miesiąca życia. Aby potwierdzić, czy kwalifikują się Państwo do takiej analizy, do wniosku należy dołączyć dokumentację ciąży lub akt urodzenia dziecka.

Laboratorium

Zapobieganie bakteriom legionella

Spółki mieszkaniowe, właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek zapewnienia swoim najemcom bezpiecznej wody pitnej. Wymaganie to wynika z rozporządzenia w sprawie wody pitnej. Można je spełnić za pomocą naszej kompleksowej „Kontroli systemu wody pitnej”.

Właściciele budynków jednorodzinnych mają obowiązek regularnego sprawdzania instalacji wody pitnej pod kątem bakterii legionella. Właściciele budynków jednorodzinnych muszą wykonywać regularne kontrole. Od grudnia 2012 r. rozporządzenie w sprawie wody pitnej (TrinkwV) określa nowe zasady ochrony przed bakterią legionella.

Właściciele i operatorzy mają obowiązek zlecania sprawdzania instalacji* wody pitnej pod kątem obecności bakterii legionella:

 • w przypadku eksploatacji dużych systemów podgrzewania wody użytkowej i zaopatrywania innych użytkowników w wodę pitną w ramach działalności komercyjnej lub publicznej, na przykład przedszkoli lub wynajmowanych mieszkań;
 • w przypadku pryszniców, układów klimatyzacji lub innych urządzeń, w których woda jest drobno rozpylana i może być wdychana przez ludzi w mieszkaniach lub domach wynajmowanych przez właścicieli;

* Ogólnemu obowiązkowi sprawdzania nie podlegają instalacje, w których nie znajdują się urządzenia wytwarzające aerozol. Obejmują one nieruchomości komercyjne wyposażone wyłącznie w toalety i umywalnie.

System mały, czy duży? Poznaj różnicę

Systemy małe, to systemy...

 • obejmujące zasobniki ciepłej wody użytkowej lub centralne podgrzewacze przepływowe wody użytkowej,
 • o pojemności łącznej ≤ 400 litrów i pojemności ≤ 3 litry w każdej rurze pomiędzy wylotem podgrzewacza wody użytkowej a punktem poboru (ewentualna rura recyrkulacji nie jest uwzględniana).
 • Domy wolnostojące lub w zabudowie szeregowej są również uznawane za małe systemy, nawet jeżeli objętości w rurach są większe.  

Systemy duże, to systemy...

 • obejmujące zasobniki ciepłej wody użytkowej lub centralne podgrzewacze przepływowe wody użytkowej,
 • o pojemności łącznej ≥ 400 litrów i pojemności ≥ 3 litry w każdej rurze pomiędzy wylotem podgrzewacza wody użytkowej a punktem poboru (np. w budynkach mieszkalnych, hotelach, domach dla osób starszych i domach opieki, szpitalach, obiektach sportowych i przemysłowych, basenach pływackich).

Usługi laboratoryjne

Berliner Wasserbetriebe
Motardstraße 35
13629 Berlin

Infolinia serwisowa: +498002927587

Godziny otwarcia w celu przekazywania próbek
wtorki od 08:30 do 14:00
W poniedziałki, środy, czwartki i piątki zamknięte.