do głównej treści

Najważniejsze wskaźniki wydajności

Zakład Berliner Wasserbetriebe nie tylko zapewnia czystość wody, ale również transparentność swoich działań biznesowych: tutaj przedstawiamy najważniejsze liczby z naszego bilansu rocznego i rachunku zysków i strat.

Można tutaj również znaleźć najważniejsze wskaźniki wydajności dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Aby uzyskać więcej informacji, zalecamy kliknięcie naszych bieżących raportów biznesowych.

Rachunek przychodów

Mln. euro20222021202020192018
Sprzedaż1304,61224,61182,01174,11151,9
Wzrost/spadek prac w toku1,0-1,4-2,11,10,0
Kapitalizacja prac własnych61,260,158,155,351,8
Inne przychody operacyjne21,616,218,131,536,9
Wynik ogólny1386,41299,51260,31262,01240,6
Koszt materiałów(260,8)(257,7)(252,8)(246,6)(239,5)
Koszty osobowe(360,5)(356,3)(347,8)(333,6)(321,2)
Amortyzacja(321,5)(312,5)(308,3)(304,8)(299,6)
Inne wydatki operacyjne i inne podatki(95,6)(94,8)(87,9)(100,4)(100,9)
Zysk przed wypłatą dywidend i opodatkowaniem (EBIT)266,3278,2263,5276,6279,3
Dochód ze środków finansowych i inwestycji(48,8)(57,1)(44,6)(60,2)(75,3)
Podatek od dochodu i od zysków32,9-20,8-21,8-20,5-10,4-
Przychód roczny netto266,3200,3286,3195,9193,6


Bilans

Mln. euro20222021202020192018
Aktywa trwałe6911,26772,36638,86485,56371,0
Aktywa bieżące1040,51049,61090,5895,0910,8
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne8,17,66,34,34,8
Skumulowane podatki odroczone5,86,16,05,64,7
Aktywa7965,67835,67741,67291,37291,3
Kapitał2178,42013,81999,31816,01731,7
Pozycje specjalne w przypadku dotacji z wzajemnymi zobowiązaniami do wykonania świadczenia693,6692,8691,0689,7689,0
Rezerwy330,7320,1425,7151,0210,0
Wierzyciele4699,04747,94560,24664,64592,1
Przychody odroczone7,80,70,70,00,3
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego56,160,364,769,168,2
Zobowiązania7965,67835,67741,67390,47291,3


Operacje zaopatrzenia w wodę

  20222021202020192018
Wodociągi99999
Wydajność wodociągów (1000 m³/dzień)1100101010009901100
Sprzedaż wody(mln m³/rok)216215223220223
Sieć rurociągów(km)78337828782778257824
Przyłącza do budynków(x 1000)280279278277276


Operacje odprowadzania ścieków

  20222021202020192018
Oczyszczalnie ścieków, własne/eksploatowane*5/65/65/65/65/6
Oczyszczanie ścieków (mln m³)248261258255252
Kanalizacja sanitarna44214420441444114406
Kanalizacja sanitarna (km)          
Kanalizacja ogólnospławna (km)19281928192819271927
Kanalizacja deszczowa (km)33493352334633383329
Kanalizacja specjalna (km)7070707070
Kanalizacja łącznie (km)97689770975897469733
Przepompownie ścieków163163162163164
Sieć rurociągów ciśnieniowych11941190118511821183

 * Własne oczyszczalnie ścieków, a także jedna oczyszczalnia ścieków, którą zakład Berliner Wasserbetriebe zarządza operacyjnie.