do głównej treści

Jakość wody

Aby zapewnić doskonałą jakość wody pitnej w Berlinie teraz i w przyszłości, monitorujemy ją w sposób ciągły i na każdym etapie cyklu wody pitnej — w gruncie, w studniach, w naszych wodociągach, w rurociągach i w punkcie czerpania przez użytkownika.

Rozporządzenie w sprawie wody pitnej

Jako podstawa prawna, niemieckie rozporządzenie w sprawie wody pitnej (Trinkwasserverordnung – TrinkwV) wymaga wysokiej jakości, od dostawcy wody aż po kran w domu.

Rozporządzenie w sprawie wody pitnej stanowi, że spożywanie lub wykorzystywanie wody nie może w żadnym wypadku zagrażać zdrowiu ludzkiemu. Muszą to wziąć pod uwagę zakłady wodociągowe obsługujące sieci wodociągowe oraz właściciele lub operatorzy instalacji wody pitnej, czyli właściciele i zarządcy domów. Obowiązek ten nie istnieje w przypadku właścicieli domów, którzy korzystają ze swojej nieruchomości wyłącznie dla siebie lub na rzecz najemców.

Aby zapewnić wymaganą prawnie wysoką jakość wody, firmy lub osoby odpowiedzialne muszą spełniać następujące wymagania:

  • Jakość chemiczna i mikrobiologiczna wody musi przez cały czas spełniać wymagania rozporządzenia w sprawie wody pitnej. Muszą to monitorować lokalne organy ochrony zdrowia.
  • Podczas czerpania, uzdatniania i dystrybucji wody należy przestrzegać uznanych zasad dobrej praktyki inżynierskiej. Oznacza to między innymi przestrzeganie przepisów Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (Deutsches Institut für Normung – DIN) oraz Niemieckiego Stowarzyszenia Techniczno-Naukowego Gazu i Wody (Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches – DVGW).

Jakość

Ustawodawca określa najwyższe wymagania dotyczące wody pitnej. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wody pitnej (TrinkwV) musi ona być klarowna, bezbarwna, bezwonna, chłodna, o nieskazitelnym smaku i pozbawiona jakichkolwiek właściwości szkodliwych dla zdrowia.

Przestrzegamy tych przepisów i w niektórych przypadkach osiągamy wartości znacznie poniżej wartości granicznych określonych prawnie. Aby to osiągnąć, stale testujemy jakość wody we wszystkich stacjach obiegu wody pitnej. Zaczynając od wód gruntowych, stale monitorujemy ponad 2500 naszych studni monitorujących. Pobieramy również próbki bezpośrednio z naszych studni i ponownie krytycznie badamy wodę gruntową pod mikroskopem bezpośrednio po jej wypompowaniu na powierzchnię. Wodociągi prowadzą codzienny monitoring w celu określania składu chemicznego i biologicznego uzdatnionej wody pitnej. Uzupełnienie stanowi ciągły pomiar wskaźników w czasie rzeczywistym.


Aby mieć pewność, że jakość wody na drodze do konsumenta nie ulegnie pogorszeniu — ewentualnie z powodu prac budowlanych lub nieszczelności w sieci rurociągów — próbki pobierane są w gęstych odstępach wzdłuż sieci oraz u 180 odbiorców w Berlinie. Próbki te są następnie analizowane w naszych akredytowanych laboratoriach. Gęsty łańcuch analiz gwarantuje możliwość wykrywania i usuwania zanieczyszczeń w obiegu wody pitnej w dowolnym momencie i w odpowiednim czasie.

Ta jakość ma naturalne pochodzenie: berlińska woda pitna jest produktem czystym i naturalnym, pozyskiwanym całkowicie z naszych regionalnych wód gruntowych. Najwyższą jakość wody zapewniają idealne warunki geologiczne, rozległe obszary ochrony wód i rygorystyczna zasada ostrożności.

Jako woda pitna i do użytku domowego, nasza woda nie wymaga żadnego dodatkowego uzdatniania. Dobrą jakość wód gruntowych zapewniają: kompleksowe oczyszczanie ścieków, duże obszary ochrony wód w mieście i warstwy gruntu, które w naturalny sposób oczyszczają wodę. W zakładzie wodociągowym ograniczamy jedynie zawartość żelaza i manganu, które pogarszają smak i mogą barwić wodę, ale nie są szkodliwe dla zdrowia. Nie stosuje się żadnych dodatków chemicznych. Dlatego pijąc naszą wodę pitną, można w pełni cieszyć się czystą naturą.

Szczególną uwagę zwracamy na naturalne zarządzanie naszymi zasobami. Obejmuje to uzdatnianie wody w sposób naturalny, uzupełnianie wód gruntowych i dokładne uzdatnianie ścieków, które po użyciu powracają do cyklu naturalnego.

Składniki

Berlińska woda pitna zawiera minerały i pierwiastki śladowe. Jest ona czerpana z zasobów wód gruntowych berlińskiej doliny lodowcowej i ma najwyższą jakość. Berlińska woda występuje w stanie naturalnym i nie wymaga chlorowania. Nie stosuje się dodatków, takich jak fluorki zapobiegające psuciu się zębów.

Należy pamiętać, że woda pitna nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania organizmu na minerały. Tak samo ważna jest zrównoważona i zdrowa dieta.

Stan na 2021 r.Wartość w mg/lWartość graniczna w mg/l*Zalecana dzienna porcja w mg**
Wodorowęglany254    
Wapń110   800
Magnez11   375
Potas5   2000
Żelazo< 0,050,214
Sód38200  
Siarczany105250  
Chlorki56250800

* Wartości graniczne określone w rozporządzeniu w sprawie wody pitnej (Trinkwasserverordnung – TrinkwV)
** Zalecane dzienne spożycie (UE-RDA) zgodnie wg dyrektywy 90/496/EWG

Substancje śladowe

Czy wiesz, że wodą w Berlinie zarządza się w cyklu? Działa to prawie naturalnie, kiedy uzdatniamy wodę gruntową bez dodatków chemicznych i rozprowadzamy ją w mieście naszymi rurami. Odbieramy ścieki i kanalizacją doprowadzamy je do oczyszczalni ścieków, a po oczyszczeniu zwracamy wodę naturze. Największe wyzwanie polega na odfiltrowywaniu zanieczyszczeń niewidocznych. Dzieje się tak, ponieważ ludzie pozostawiają po sobie — celowo lub przypadkowo — mikroskopijnie małe ślady, które można usunąć wyłącznie w złożonych procesach.

Pytania i odpowiedzi na temat substancji śladowych

Twardość wody

Berlińska woda zawiera wiele cennych minerałów i pierwiastków śladowych. Z powodu twardości wynoszącej 14 °dH jest uznawana za wodę twardą. To, co potocznie określa się jako „kredowe”, jest dobre dla organizmu ludzkiego, ale nie dla ekspresu do kawy, zmywarki i innych sprzętów gospodarstwa domowego.

Co oznacza twardość wody?

Berlińska woda zawiera wiele cennych minerałów i pierwiastków śladowych. Pod wpływem cząsteczek wody minerały rozkładają się na jony posiadające otoczki hydratów i odpowiadają za przewodność elektryczną, wartość pH oraz zdolność rozpuszczania kalcytu w wodzie.

Powszechnie wiadomo, że woda twarda wymaga do mycia większej ilości mydła niż woda miękka. Tzw. twardość wody jest tradycyjnie podawana w „niemieckich stopniach twardości” (°dH). Do tej pory kwestionowano, czy obejmuje to w pełni zawartość magnezu w wodzie. Obecnie wiemy, że nie.

Słusznie zatem można mówić o „osadach z wapnia” (kamienia) z berlińskiej wody, ponieważ nie zawierają one węglanu magnezu, a jedynie węglan wapnia. Z tego powodu przy określaniu zakresu twardości w Berlinie stosuje się ściśle brzmienie § 9 niemieckiej ustawy o detergentach i środkach czyszczących (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz):

  • „zakres twardości średnich: od 1,5 do 2,5 milimola węglanu wapnia na litr”
  • „zakres twardości wysokich: ponad 2,5 milimola węglanu wapnia na litr”

Jednostka milimol na litr (mmol/l) wymaga przyzwyczajenia, jest jednak uniwersalna i można ją stosować nie tylko do wapnia i magnezu, ale także do sodu, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i innych jonów w wodzie.

1 mmol/l oznacza 5,6 °dH.

Tradycyjne wyrażanie zakresu twardości

Twardość całkowita [°dH]Rodzaj wody
mniej niż 8,4 °dHwoda miękka
8,4 do 14 °dHwoda średniotwarda
ponad 14 °dHwoda twarda

* Zgodnie z nową wersją niemieckiej ustawy o detergentach i środkach czyszczących (WRMG); uchwalona
1 lutego 2007 r. przez niemiecki Bundestag, weszła w życie 5 maja 2007 r.