do głównej treści

Nasze ceny wody pitnej i odprowadzania ścieków

1. Cena wody pitnej

Cena wody pitnej składa się z ceny podstawowej i ceny objętościowej. Cena podstawowa (opłata stała) jest pobierana na potrzeby utrzymania instalacji wodociągowych (obejmujących zakład wodociągowy, pompownie, rurociągi) oraz za dostarczanie urządzeń pomiarowych. Opłata podstawowa jest pobierana dziennie i zależy od wielkości zainstalowanego wodomierza głównego (Q3/Qn), a dla wodomierzy do wielkości Q3 10/Qn 6 również w zależności od ilości wody zużywanej rocznie powyżej tego poziomu. Oznacza to, że im większy wodomierz, tym większa opłata podstawowa.

Cena objętościowa jest obliczana na podstawie ilości zużytej wody pitnej w metrach sześciennych (1 metr sześcienny jest równy 1000 litrów).

Nasza cena objętościowa wynosi 1,694 euro netto/1,813 euro brutto za metr sześcienny. 

Ceny opublikowano w Dzienniku Oficjalnym nr 50 dnia 6 grudnia 2019 r.

Ceny podstawowe zależą od wielkości miernika

Wielkość wodomierza do QN

Wielkość wodomierza do Q3** 

Zużycie roczne w m3

Stawka podstawowa netto za wodę pitną*

Stawka podstawowa brutto za wodę pitną*

Cena podstawowa za ścieki dzienne netto*
2,540 – 1000,045 EUR0,048 EUR0,045 EUR
101 – 2000,060 EUR0,064 EUR0,060 EUR
201 – 4000,099 EUR0,106 EUR0,099 EUR
401 – 10000,198 EUR0,212 EUR0,198 EUR
> 10010,300 EUR0,321 EUR0,300 EUR
6100 – 4000,480 EUR0,514 EUR0,480 EUR
> 4010,720 EUR

0,770 EUR

0,720 EUR
10161,200 EUR1,284 EUR1,200 EUR
15251,800 EUR1,926 EUR1,800 EUR
40634,800 EUR5,136 EUR4 800 EUR
60100

7,200 EUR

7,704 EUR4 800 EUR
15025018,000 EUR19,260 EUR4 800 EUR

Qn – nominalne natężenie przepływu m³/h
Q3 – stałe natężenie przepływu w m³/h

* Opłaty za wodę podlegają VAT o obniżonej stawce jak dla żywności wynoszącej 7 procent. Opłaty za ścieki nie podlegają VAT.

 

2. Ceny za odprowadzanie ścieków**

Ceny za odprowadzania ścieków uwzględniają opłaty za usuwanie (odprowadzanie) ścieków (sanitarnych i wód powierzchniowych), a także za usuwanie fekaliów i osadów fekalnych.

2.1 Ścieki

Za odprowadzanie ścieków pobieramy opłatę podstawową i opłatę objętościową. Opłata objętościowa wynosi 2,210 euro za metr sześcienny.

2.2 Wody powierzchniowe

Opłata za wody powierzchniowe wynosi 1,797 euro rocznie za metr kwadratowy (m²) powierzchni, z której odprowadzane są wody. Opłata jest naliczana na podstawie powierzchni zabudowanych i utwardzonych (nieprzenikalnych), z których wody powierzchniowe są odprowadzane do kanalizacji publicznej. W przypadku wdrożenia lokalnych środków dotyczących zarządzania wodą deszczową możliwe jest proporcjonalne, a nawet całkowite zwolnienie z opłat za wody powierzchniowe. Informacje szczegółowe podano w § 15  b „Ogólnych zasad i warunków odprowadzania wód w Berlinie („Allgemeinen Bedingungen für die Entwässerung in Berlin” – ABE), do których link znajduje się powyżej.

2.3 Fekalia

Za usuwanie fekaliów z szamb/dołów kloacznych pobieramy opłatę w wysokości 1,898 euro za metr sześcienny. Do tej opłaty dodaje się indywidualne opłaty dla firmy wywożącej nieczystości.

2.4 Osady fekalne

Utylizacja osadów fekalnych z małych oczyszczalni ścieków kosztuje 11,882 euro za metr sześcienny. Do tej opłaty dodaje się indywidualne opłaty dla firmy wywożącej nieczystości.

** Opłaty za odprowadzanie ścieków są zwolnione z VAT.

Zmiana cen wody pitnej i odprowadzania ścieków w Berlinie

 

Ceny od

Ceny wody
za m³

Opłata za ścieki
za m³

Ceny wody deszczowej za m2

Karty cen
01.01.20201,694 EUR2,210 EUR1,797 EURKarta cen od 1 stycznia 2020 r. (polski)
01.01.2018

1,694 EUR

2,210 EUR1,840 EURKarta cen od 1 stycznia 2018 r. (polski)
01.01.20161,694 EUR2,303 EUR1,804 EURKarta cen od 1 stycznia 2016 r. (polski)
01.01.20151,694 EUR2,307 EUR1,744 EURKarta cen od 1 stycznia 2015 r. (polski)
01.01.20141,694 EUR2,464 EUR1,825 EURKarta cen od 1 stycznia 2014 r. (polski)
01.01.20132,027 EUR2,464 EUR1,825 EURKarta cen od 1 stycznia 2013 r. (polski)
01.01.20122,027 EUR2,464 EUR

1,897 EUR

Karta cen do 31 grudnia 2012 r. (polski)
01.04.20102,027 EUR2,464 EUR

1,897 EUR

Karta cen do 31 grudnia 2011 r. (polski)
01.01.20092,038 EUR2,543 EUR1,840 EURKarta cen do 31 marca 2010 r. (polski)
01.01.20082,071 EUR2,567 EUR

1,717 EUR

Karta cen do 31 grudnia 2008 r. (polski)

 

* Mogą wystąpić różnice wynikające z zaokrągleń.

Do opłat za wodę pitną należy dodać VAT w wysokości 7%, natomiast opłaty za ścieki i wodę deszczową nie podlegają VAT.

Cena podstawowa jest obliczana dla wody pitnej i ścieków.